ยกเลิกคำสั่งซื้อ

ผู้ซื้อสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ เฉพาะกรณีต่อไปนี้

 1. กรณีผู้ขายยังไม่ทำการจัดส่งสินค้า
  • หากผู้ซื้อมีการเปลี่ยนใจในภายหลัง
  • และต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อ
  • สามารถแจ้งยกเลิกได้เฉพาะกรณีที่ผู้ขายยังไม่ทำการจัดส่งสินค้า
  • หากผู้ขายทำการจัดส่งสินค้าแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อีก
  • เนื่องจากผู้ขายได้ชำระค่าจัดส่ง ซึ่งไม่สามารถเรียกคืนได้
  • หากผู้ซื้อปฎิเสธการรับสินค้า อาจถูกเพิ่มเข้าบัญชีรายชื่อ Black list
โดยปกติแล้ว สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ก่อนเวลา 10.00 น. (10 โมงเช้า)

-สั่งซื้อก่อน 10 โมงเช้า สามารถยกเลิกได้ก่อนถึงเวลา 10 โมงเช้าของวันนั้น
-สั่งซื้อหลัง 10 โมงเช้า สามารถยกเลิกได้ก่อนถึงเวลา 10 โมงเช้าของวันถัดไป

วิธีการติดต่อร้านค้า

 • ตรวจสอบอีเมล์คำสั่งซื้อ เพื่อดูชื่อ vendor
 • ระบบจะลิงค์ไปยังร้านค้า และข้อมูลติดต่อร้านค้า
 • กลับไปยังสินค้าที่สั่งซื้อ เพื่อดูร้านค้า
 • คลิกชื่อผู้ดูแลร้าน ระบบจะลิงค์ไปยังร้านค้า และข้อมูลติดต่อร้านค้า
ช่องทางด่วน ยกเลิกคำสั่งซื้อ

โทร: 06-2006-0010

Email: shopping199TH@gmail.com

LINE: Shopping199