การสั่งซื้อสินค้าจากจีน (Alibaba-AliExpress)
ตลาดต่างประเทศ เคล็ดลับช้อปปิ้ง!

วิธีสั่งซื้อสินค้าจากจีน (Alibaba-AliExpress)

การสั่งหรือนำเข้าสินค้าจากประเทศจีนโดยผ่านผู้ให้บริการ E-commerce ทั้งสองรายการด้านล่าง มีวิธีการสั่งซื้อเหมือนกัน

  • Alibaba สำหรับขายส่ง สั่งซื้อจำนวนมาก
  • AliExpress สำหรับการขายปลีก สั่งซื้อน้อยชิ้น

วิธีการสั่งซื้อจากประเทศจีน

-สมัครสมาชิก/เข้าสู่ระบบ
-กดสั่งสินค้า
-กรอกที่อยู่จัดส่ง
-เลือกรูปแบบการจัดส่ง 
-ใส่คูปองส่วนลด
-ชำระค่าสินค้า 
รูปแบบที่รองรับสำหรับประเทศไทยได้แก่ 
บัตรเดบิต บัตรเครดิต Alipay และ PayPal

-รอจัดส่งมาไทย ใช้เวลา 7-14 วัน


ระยะเวลาการจัดส่งจากจีนมาไทย

  • จัดส่งฟรี ส่วนมากผู้ขาย AliExpress จัดส่งโดยไปรษณีย์ ใช้เวลา 7-14 วัน
  • EMS โดยไปรษณีย์ 5-14 วัน
  • FedEx, DHL, UPS จัดส่งโดยเครื่องบิน ใช้เวลาเร็วสุด 1 วัน ช้าสุด 5 วันทำการ

ข้อดีการสั่งสินค้าโดยตรงจากประเทศจีน

-ราคาถูก
-ได้รับสินค้ารวดเร็ว 
-ปัญหาจากการโกงมีน้อย เนื่องจากผู้ขายที่จีนจะได้รับเงินเมื่อเรา (ผู้ซื้อ) กดยืนยันการรับสินค้า หรือตามระยะเวลาที่กำหนด
-หากมีการโกงเกิดขึ้น ในรูปแบบสินค้าไม่ตรงสเปก สามารถยื่นเรื่องผ่านตัวกลาง เช่น Alibaba AliExpress เป็นต้น


ข้อกังวลด้านภาษีอากรและการนำเข้า

สินค้าที่ไม่ต้องเสียภาษีนำเข้า

-ราคารวม (ค่าสินค้า+ค่าขนส่ง) ไม่เกิน 1,500 บาท
-ไม่ใช่สินค้าต้องห้าม เช่น ยา อาหาร เครื่องสำอาง เป็นต้น

สินค้าที่ต้องเสียภาษีนำเข้า

-ราคารวม (ค่าสินค้า+ค่าขนส่ง+ค่าประกัน (ถ้ามี)) ตั้งแต่ 1,501-40,000 บาท
-ไม่ใช่สินค้าต้องห้าม เช่น ยา อาหาร เครื่องสำอาง เป็นต้น


ตรวจสอบภาษีนำเข้า

-เข้าเว็บไซต์: ตรวจสอบอัตราภาษีศุลกากร

-กรอกคำอธิบายภาษาไทย: เช่น บอลลูน

-คลิกที่ตัวเลขพิกัดศุลกากร: เช่น 8801.00.00 8

-อัตราภาษีทั่วไป: 5%

-ตรวจสอบว่าเป็นสินค้าต้องห้ามหรือไม่ ที่ช่องบนขวามือ หัวข้อ
ใบอนุญาต/ใบรับรองทางอิเล็กทรอนิกส์: หากปรากฎเครื่องหมายขีด (-) หมายความว่าไม่เป็นสินค้าต้องห้ามและไม่ต้องขออนุญาต

ตัวอย่างการคำนวณภาษีนำเข้า

บอลลูน ราคา 150 บาท + ค่าขนส่ง 50 บาท

ยอดรวม 200 บาท

วิธีทำ =ต้นทุนรวม 200 คูณด้วย 5%

รวมภาษีที่ต้องชำระ = 10 บาท

สรุปยอดภาษีที่ต้องชำระ = ไม่ต้องชำระ เนื่องจากราคารวมไม่เกิน 1,500 บาท


หากเป็นสินค้าต้องห้ามต้องทำอย่างไร

-ต้องขออนุญาตก่อนการนำเข้า เช่น ต้องขออนุญาตนำเข้าอาหาร จาก สำนักงาน อ.ย. เป็นต้น

ของต้องห้าม

หมายถึง ของที่ห้ามไม่ให้นำเข้ามา หรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร เช่น

  • สารเสพติด
  • วัตถุ หรือสื่อลามก 
  • ของลอกเลียนแบบเครื่องหมายการค้า ละเมิดลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา
  • ธนบัตร หรือเหรียญกษาปณ์ปลอม
  • สัตว์ป่าสงวน หรือสัตว์ที่อยู่ในบัญชีควบคุมของอนุสัญญาไซเตส

ของต้องกำจัด

หมายถึง ของบางชนิด ที่กฎหมายควบคุมการนำเข้ามาและการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรการนำเข้าและการส่งออกของต้องกำกัด ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องซึ่งจะต้องนำมาแสดงในเวลาปฏิบัติพิธีการศุลกากรด้วย ตัวอย่าง เช่น

ประเภท หน่วยงานที่ออกใบอนุญาต
พระพุทธรูป ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ กรมศิลปากร http://nsw.finearts.go.th
อาวุธปืน กระสุนปืน วัตถุระเบิด และสิ่งเทียมอาวุธปืน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย www.dopa.go.th
พืชและส่วนต่างๆของพืช กรมวิชาการเกษตร www.doa.go.th
สัตว์มีชีวิตและซากสัตว์ กรมปศุสัตว์ www.dld.go.th
อาหาร ยา เครื่องสำอาง และอาหารเสริม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา www.fda.moph.go.th
ชิ้นส่วนยานพาหนะ กระทรวงอุตสาหกรรม www.industry.go.th
บุหรี่ ยาสูบ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมสรรพสามิต www.excise.go.th
เครื่องมือวิทยุสื่อสาร อุปกรณ์โทรคมนาคม สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  www.nbtc.go.th

อ้างอิง: ของต้องห้าม/ต้องกำกัด ในการนำเข้า, กรมศุลกากร

Related posts

Leave a Comment